Proiectul ROSE

INVITATIE DE PARTICIPARE 16.11.2018 - (SERVICII DE CONSULTANTA - SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI)

http://Anexa 5_2_2 Invitatie de participare_SCI_Economic.pdf

28.11.2018 - Notificare privind selectia consultantilor (SCl) - /uploads/files/notificare.PDF

28.11.2018. INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizilia de bunuri
 
11.12.2018 - Notificare privind rezultatul evaluarii ofertelor depuse pentru achizitia de bunuri 
 
 
Noutati
Viziune

VIZIUNEACOLEGIULUI ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE

Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” Satu Mare își propune:  expunerea obiectivelorîn spații de interes maxim, pentru a fi cunoscute de toţi factorii interesaţi; dezvoltarea culturii organizaţionale; a culturii calității; întărirea colaborării în asigurarea calității între beneficiarii educaţiei (așa cum sunt ei definiți de lege) pe de o parte și furnizorii de educație, pe de altă parte, cu scopul atingerii finalităților educaționale ale ÎPT. Serviciile oferite de școală au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții la procesul instructiv – educativ și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.

 

Secretariat
Olimpiade
Contact

Str. Henri Coanda Nr.1,
Satu Mare

Tel:+40.261750440

Fax: +40.261750440

Email: grsceconomic@yahoo.com