Eco-Școală

Participarea unităţilor şcolare la Programul internaţional Eco-Schools reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale.

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2018, 68 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).

Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Ȋn anul 2018 au participat 59 000 de şcoli din lume, din care 17 916 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de 19 800 465 de copiii şi tineripeste 1 400 000 de cadre didactice dezvoltă acest program în lumea întreagă.

CRITERII INTERNAŢIONALE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE

  1. Parcurgerea celor 7 paşi (conform documentaţiei).
  2. Toţi elevii implicaţi: activităţi şi iniţiativă.
  3. Implementarea cel puţin a unei teme dintre cele propuse de coordonarea internaţională.
  4. Legături pe internet cu alte şcoli, pe probleme de mediu.
  5. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte unităţi şcolare din comunitatea locală.
  6. Parteneriate viabile cu autorităţile locale.
  7. Implicare continuă pentru obţinerea unor performanţe de mediu.

Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş”

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.

Creat de ottoweb