Firmă de exercițiu (FE)

CONCEPTUL

Scopul firmei de exercițiu este ca elevii să dobândească competențe-cheie, aptitudini și anumite atitudini care să le permită să se integreze cu succes pe piața muncii și/sau să urmeze o facultate cu un anumit profil.

Valori și atitudini dezvoltate: abilități antreprenoriale și deprinderi de lucru în echipă, capacitate de conducere, autonomie de lucru, luarea de decizii și asumarea răspunderii, culegerea și prelucrarea independentă a informațiilor, gândirea creativă, aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice, rezolvare de situații problemă, și organizarea locului de muncă.

img_history_1
img_history_2

Valori și atitudini urmărite

 • Dezvoltarea competențelor personale cu scopul eficientizării activității la nivel de firmă;
 • Să dezvolte competențe sociale (comunicare interpersonală, lucru în echipă, rezolvarea de probleme,
 • Anticiparea nevoilor clienților promovând o ofertă corespunzătoare;
 • Dezvoltarea strategiilor de marketing adaptate unor segmente specifice de piață;
 • Identificarea propriei poziții în cadrul firmei;
 • Gestionarea corespunzător resursele umane ale firmei.

Indicatorii de calitate stabiliți

 • Studierea pieței firmelor de exercițiu din Romania
 • Alegerea denumirii, a siglei și a formei juridice a firmei
 • Întocmirea de către elevi a documentației specifice înființării firmei de exercițiu
 • Realizarea circuitului documentelor pentru înființarea firmei de exercițiu
 • Conceperea structurii organizatorice a firmei de exercițiu

Indicatori de performanță

 • Întocmirea corecta a documentației de înființare a firmei de exercițiu
 • Înscrierea cu succes și la termen a firmei de exercițiu pe platforma ROCT
 • Alegerea formei juridice optime pentru firma de exercițiu
 • Alegerea structurii organizatorice optime pentru o firmă mică având ca obiect de activitate comerțul online
 • Realizarea corecta a organigramei firmei

Business Plan

CONCEPTUL

„BUSINESS PLAN” este o competiție care se desfășoară anual, începând cu anul școlar 2008-2009.

Această competiție contribuie la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor, facilitând corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea practică a elevilor.

Competiția s-a adresat tuturor firmelor de exercițiu înregistrate/reînregistrate la ROCT- Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România și se desfășoară în trei etape (locală, regională și națională).

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.

Creat de ottoweb