GAMES WITHOUT BARRIERS

OBIECTIVE

Să reducă lipsurile educaționale din ramura turismului accesibil pentru toți, din școlile de formare profesională și să includă tema turismului pentru persoane cu dizabilități în curriculumul școlilor

Să dezvolte și să experimenteze metode și mijloace de educație distractivă, integrând învățarea bazată pe jocuri în practicile de predare și folosind tehnologiile digitale și media într-un fel colaborativ și creativ

Să îmbunătățească cunoștințele din domeniul turismului accesibil al profesorilor de turism din școlile profesionale și să sporească competențele și abilitățile acestora în utilizarea metodelor de învățare bazate pe jocuri și utilizarea mijloacelor și tehnicilor de învățare digitale

Să încurajeze implicarea elevilor în activitățile de predare, conștientizându-i și îmbunătățind cunoștințele acestora de probleme sociale și dizabilități la viitoarele locuri de muncă, sprijinind incluziunea socială a persoanelor cu necesități de acces speciale

Să sporească capacitatea școlilor de formare profesională din domeniul turismului pentru a opera la nivel transnațional, să împărtășească și să dezvolte idei, practici și metode noi.

 

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.

Creat de ottoweb