Procedura operationala privind selectia participantilor la mobilitate in cadrul proiectului de parteneriat pentru cooperare pe domeniul educatie scolara Erasmus+ nr.2022-1-RO01-KA121-SCH-000056511 din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare

Procedura operationala privind selectia participantilor la mobilitate_Erasmus

Criterii de selecție:
– Apartenența la grupul de țintă specificat în proiect: elevi din clasele VI-XII, inclusiv apartenența la categorii defavorizate sau vulnerabile;
– Angajamentul de participare conform declarației de Conformitate (Anexa 6) la activitățile proiectului (informare/pregătire/ diseminare);
– Scrisoare de motivație;

– Competențe lingvistice de Limba engleză media disciplinei Limba engleză sau certificat de competență lingvistică),
– Competențe digitale (media la TIC/informatică);
– Portofoliul individul (diplome olimpiadelor și concursurilor aprobate ME sau avizate de ISJSM), contribuții la proiecte, acțiuni de voluntariat pentru anul școlar anterior.

Conținutul dosarului de candidatură – ELEVI
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție; (Anexa 1)
2. CV-ul Europass;
3. Copie act de identitate;
4. Scrisoare de motivație care prezintă motivația candidatului de a participa de a participa la proiect, calitățile personale și competențele care îl recomandă pentru selectarea în grupul de țintă al proiectului; (Anexa 2)
5. Recomandarea dată de dirigintele elevului- acesta trebui să cuprindă: situația la învățătură (media la purtare și media generală în anul școlar anterior), situația disciplinară, motive care îl recomandă pentru participarea la mobilitate și, dacă este cazul, apartenența la categorii defavorizate; (Anexa 3)
6. Adeverință eliberată de instituția de învățământ cu media obținută la disciplinele la Limba engleză și TIC/Informatică an școlar anterior; certificate de atestare lingvistică și certificate ECDL;
7. Acordul părinților/tutorelui legal de participare a elevului la proiect; (Anexa 4)
8. Declarație prelucrare date personale (Anexa 5);
9. Declarație de conformitate (Anexa 6);
10. Declarație privind excluderea finanțării multiple (Anexa 7);
11. Declarație părinte – rambursare cheltuieli ( Anexa 8);
12. Portofoliul individual;
13. Adeverința medicală.

Previous Să ne aducem aminte!

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.

Creat de ottoweb