SMART LAB Educație Digitală avansată în Domeniul Economic

COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOȘ”, în calitate de beneficiar, anunță începerea
implementării proiectului intitulat „SMART LAB Educație Digitală avansată în Domeniul Economic” și având
codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1173, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.
Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5., Investiția 9. Asigurarea
echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Proiectul se desfășoară în perioada IANUARIE 2024 – IANUARIE 2025, are o valoare totală de
313.873,21 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 263.759,00 lei și va fi finanțat integral
printr-un ajutor financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene.
Obiectivul general al proiectului este crearea unui Laborator inteligent, un spațiu dotat cu echipamente
digitale, care vor permite schimbarea modului de predare cu ajutorul tehnologiei și care vor favoriza procesul
educațional centrat pe elev. Proiectul vizează, de asemenea, creșterea ratei de ocupare, atenuarea și
adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea durabilă a energiei, combaterea sărăciei, creșterea
accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și a excluziunii sociale, absenteismului și abandonului
școlar.
Activitățile derulate în cadrul proiectului:
• Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific)
pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, (SmartLabs) conform OME nr. 3497/2022;
• Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de
software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a
materialelor didactice pe dispozitive;
• Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
• Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator
inteligent digital integrat, prin 2 sesiuni de instruire.

Previous Eminescu, luceafărul poeziei românești

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.

Creat de ottoweb